Programplan

Efter genomförd utbildning är du anställningsbar inom skogsbruket. Vilken typ av arbete du kan få, beror till viss del på vilken utgång i programfördjupning du har valt.

Det gör man på alla gymnasieprogram. Av dessa är 600 poäng gymnasiegemensamma ämnen.  Alltså svenska, engelska, matematik, samhällskunskap etc. 400 poäng är kurser man läser gemensamt på naturbruksprogrammet oavsett inriktning.
Inom skogsinriktningen läser man sedan 300 poäng med fokus på grunder inom skog.
På skogsutbildningen ligger programfördjupningen sedan på skogsmaskinförare med 2 valbara utgångar – skotarförare och skördareförare.

Du läser då kurser i:

  • skogsskötsel 1 & 2
  • virkeslära
  • terrängtransporter
  • virkestransport med skotare
  • avverkningsmaskiner alt motor och röjmotorsåg 2
  • skogsmaskin specialisering
  • serviceteknik naturbruk 1

Därutöver läser du 200 poäng kurser som kallas individuellt val samt ett obligatoriskt gymnasiearbete. Tillsammans blir detta hela din utbildning.
Alla elever som läser på Naturbruksprogrammet har rätt att komplettera med kurser så att man får allmän högskolebehörighet.

Redan första terminen börjar du med kurser som vi tror att du gillar; praktiska övningar med motorsågen och träning med delar av vår maskinpark står på schemat.

Programplan för Skog

Folder om Skog