Praktik

I utbildningen varvas skolmiljö med arbetsliv – APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Under dina tre år på Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor kommer du under vissa perioder ha APL som står för arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att undervisningen flyttas från skolmiljö ut till arbetslivet.

Du kommer att ha minst 15 veckors APL som är uppdelad i olika perioder under studietiden.

APL-perioderna ger dig:

  • Nya kunskaper
  • Förståelse för inlärda kunskaper från skolan
  • Inblick i din framtida arbetssituation
  • Ett kontaktnät vid framtida jobbansökningar

För att få en struktur, behövlig information och uppföljning  över APL-perioderna får du en APL-bok där du, dina vårdnadshavare och APL-värden kan hitta all behövlig information för att
APL-perioden ska bli intressant och utvecklande.

h-bo_skog_praktik