Intyg och certifikat

Intyg och certifikat
För att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden samt att man kan uppvisa den spetskompetens som krävs i dagens skogsjobb, erbjuder skolan dig möjlighet att genomgå utbildning samt examinationstillfälle för nedanstående certifikat.

B-körkort
Du kan söka stipendium för hjälp till B-kort.

ADR-utbildning
För att få transportera bränsle och annat farligt gods krävs i regel att föraren har ADR-intyg. Skolan erbjuder alla elever ADR-utbildning med tillhörande examination.

Grönt kort
En stor del av dagens skogsmark är certifierad. Det innebär att markägaren har förbundit sig att bedriva ett uthålligt skogsbruk som även gynnar mångfalden. Detta ställer högre krav på folket som jobbar i skogsbruket och kravet på att man ska ha grönt kort ökar.

Skolan erbjuder alla skogselever denna utbildning som sedan examineras av ett utomstående företag.

Motorsågskörkort
Från och med den 1 december är det ett lagkrav på att folk som är anställda eller utför uppdrag med motorsåg ska ha dokumenterad kunskap motsvarande motorsågskörkort för sina arbetsuppgifter. Skolan erbjuder alla skogselever utbildning och examination för motorsågskörkort nivå AB.

Röjsågskörkort
För att visa att man kan använda röjsåg på ett ergonomiskt, säkert och effektivt sätt har man infört röjsågskörkort. Du som elev blir erbjuden utbildning och examinationstillfälle för röjsågskörkortet RA och RB.

Förarbevis för terränghjuling
För dagens ungdomar gäller att man har förarbevis för att få köra en terränghjuling. I skolans kursutbud ingår utbildning och examinationstillfälle för förarbevis.

Heta arbeten
Vid arbeten som svetsning, slipning, skärning eller andra arbetsuppgifter där uppvärmning utförs krävs kunskap om brandriskerna som ökar markant vid dessa arbetsuppgifter.