Framtid

När du slutar utbildningen på skolan finns många möjligheter för dig.

Att bli anställd som maskinförare hos en etablerad entreprenör är naturligtvis en chans. Och här finns det idag gott om jobb. Tänker du istället att du vill starta ett eget företag, kanske delta i arbetet på den egna gården eller läsa vidare på skoglig högskola är du naturligtvis förberedd även för detta.

Du som väljer inriktningen skog har för närvarande en mycket god arbetsmarknad. Skogsnäringen erbjuder idag högkvalificerade arbeten som kräver god kunskap om avancerad maskinteknik, skogsskötsel, miljöfrågor, geografiska informationssystem (GIS) och ekonomi.

Du kanske kommer att ingå i ett självstyrande arbetslag och arbeta åt något större företag eller bli entreprenör med egna maskiner. Glöm heller inte bort att det även behövs kunnigt folk till att anlägga och sköta framtidens skogar, liksom för mätning, klassificering och uppskattning. Idag är även energi från skogen en brännande fråga.

Efter utbildningen får du en bra grund att stå på för fortsatt arbete inom skogsnäringen. Självfallet krävs det oftast ytterligare praktik innan man uppnår de krav som en tuff näring ställer.

Möjligheten att studera vidare finns givetvis, oftast är det skogsmästarskolan i Skinnskatteberg som hägrar. Skogsbruket som näring är en av de viktigaste i Sverige och är en bransch med mycket goda arbetsmöjligheter direkt efter gymnasiet.

h-bo_skog_framtid