Entreprenörswebb

Dagens medarbetare i skogsbruket jobbar mycket med datorn som arbetsredskap. Man hämtar traktdirektiv, skickar rapporter, hämtar och lämnar redovisningar via e-post eller uppdragsgivarens entreprenörswebb. Skolan efterliknar denna arbetsordning genom att ha egen entreprenörswebb, redovisningscentral och produktionsledare som eleven kan kommunicerar med direkt från maskinens datorsystem.

Gå gärna in på vår entreprenörswebb och se vad som finns där.

Klicka på länken nedan så kommer du direkt till e-webben.

För att logga in använder du:

Användarnamn: gäst

Lösenord: skotning

Entreprenörswebb: skogsweb.helgesbo.nu