Dina studier

Vi vill att du ska känna att du kommit till den utbildning som du har valt.

Därför börjar vi tidigt med kurser som är ”skogliga”. Alla skogliga kurser genomförs i Helgesbo. De dagar som man har skogskurser är man i Helgesbo hela dagen. Detta gör att man hinner genomföra ett kursmoment samma dag och får på så vis en bättre helhetsuppfattning. Arbeta i ett maskinlag med avancerad maskinteknologi är det vanligaste jobbet efter utbildningen. Därför har en stor del av de skogliga kurserna maskinanknytning. Det är lätt att tro att motorsågen är ute ur bilden när man ser det maskinella skogsbruket, men efter ett par stormar blev det tydligt att det är viktigt att det finns kompetent personal som jobbar på ”marken” med motorsåg. Ett körkort på motorsåg och röjsåg har du möjlighet att ta innan du slutar.

I maskinkurserna har du tillgång till simulatorer och nya maskiner, eftersom skolan har avtal med maskintillverkare som byter maskinerna varje eller varannat år. Andra kurser som du möter tidigt är den som behandlar hur man sköter skog eller den som tar upp hur man mäter virke och bedömer dess kvalitet. Att varva teori och praktik blir ett naturligt inslag i utbildningen. Datorkunskap är något som blivit viktigt, då datortekniken är något som utvecklas hela tiden främst i maskinhytten, men även vid insamling av fältdata inför en skoglig åtgärd är en liten handdator ett bra arbetsredskap.

h-bo_skog_dina_studier