Lantbruk-NV

Vill du läsa vidare till agronom, landskapsarkitekt, trädgårdsingenjör eller kanske jägmästare? Eller vill du arbeta som rådgivare till lantbrukare? Då ska du välja Lantbruk med Naturvetenskaplig fördjupning (NV/JO). Här läser du en stor översiktskurs i jordbruk. Du får kunskaper om lantbruksdjurens skötsel, vård, produktion med mera. Du får även kunskaper jordbearbetning, gödsling, sådd och skörd.