Introduktionsprogram

Saknar du behörighet till gymnasiet kan du läsa Programinriktat individuellt val. Vi har naturbruksprogrammet som är ett yrkesprogram med teoretiska och praktiska kurser.

Programinriktat individuellt val
Detta introduktionsprogram är till för dig som saknar godkänt betyg i matematik eller engelska eller ett annat ämne, dock inte svenska. Du följer Naturbruksprogrammets timplan och tillhör en klass samtidigt som du läser upp det ämne du saknar. Du kan söka Programinriktat individuellt val till båda våra inriktningar Lantbruk, Djur och Skog.

Hos oss varvas teori med praktik. Ibland är du i en vanlig lektionssal och ibland är du ute i djurstallarna, kör maskiner i skoljordbruket eller skotare i skogen.

Antagning
Programinriktat individuellt val har egen sökkod som du använder när du ansöker till gymnasiet.

När vi har fått din ansökan bjuder vi hit dig och dina föräldrar för ett möte. Vi träffas för att lära känna varandra och för att kunna upprätta en studieplan som passar dig. Under din studietid här följer vi upp dina studier med målet att du ska bli behörig till fortsatta studier eller förberedd för arbetslivet.

Vill du veta mer? Kontakta:
Mona Hallström
Mobilnummer: 0766-41 58 27
E-post: mona.hallstrom@ingelstorp.nu