Dina studier

Djurvård är ett utbildning för dig som är intresserad av att veta mer om alla slags djur och vill ha en allsidig utbildning.

     

Vi varvar teori och praktik så att du får en chans att prova dina kunskaper i verkligheten. Du får till exempel gå skötselturer på skolan och lära dig ta ansvar för djurens dagliga vård och skötsel. Vi utgår från den praktiska verkligheten i undervisningen och varvar praktik och teori. Målet är att ge dig en helhet i utbildningen. Det tror vi att man får när steget mellan teori och praktiskt arbete är kort. Vi kan till exempel läsa om och diskutera ett djurs beteende för att sen gå direkt ut och se det i verkligheten. Du får flera praktikperioder, några där du själv får välja var du vill vara utifrån ditt eget intresse. Vi gör också studiebesök på djursjukhus, djurparker, lantbruk, tropikarier, hundkennlar, katt- och hundpensionat med mera. Självklart kan du som elev ha önskemål om olika studiebesök som du tycker är intressanta.

I programfördjupningen läser du ett flertal olika djurkurser, vilket ger dig en bred kunskap för framtiden.

Vill läsa vidare på högskola/universitet så väljer du kurser som ger dig denna behörighet. Då läser du svenska 2 i programfördjupningen, svenska 3 och engelska 6 som individuellt val. Matematik 2a kan du läsa som utökad kurs för att få behörighet till bl.a. djursjukskötarprogrammet.