Skolsköterska

Tider på skolan
Mån kl 08.00-16.00
Tor kl 08:00-12:00 ojämna veckor
Tidsbeställning övrig tid.

Skolsköterska
Karin Gidlöv
Skolsköterska
0766-41 58 07
karin.gidlov@ingelstorp.nu