Läsårstider 2016-2017

Välkomna till nytt läsår på Naturbruksgymnasiet Kalmar!

Hösttermin
20160822-20161221

OBS! Klasserna L14 och L15 börjar läsåret 2016 08 15 på sina praktikgårdar samma dag.

Lov

Höstlov        20161031-20161104  (vecka 44)

Jullov          20161222-20170108

Vårtermin
20170109-20170614

Lov

Sportlov        20170220-20170224 (vecka 8)

Påsklov            20170418-20170421  (vecka 16)

Sommaravslutningar
Student          20170609 (fredag)

Åk 1 och 2      20170614 (onsdag)

Studie-/Lovdagar
3-4 okt 2016, 26 maj 2017, 5 juni 2017

Öppet hus
27 januari 2017 kl. 12-16.