Information till blivande elever

Varmt välkommen till oss!

Måndagen den 22 augusti träffas vi i skolans gymnastiksal 12.30 för upprop och kortare information!

Gymnastiksalen finns i huvudbyggnaden!

För elever som ska bo på internatet finns internatsföreståndare på plats i huvudbyggnaden från 08.30 och delar ut nycklar.

För mer information och kontaktuppgifter se ”Informationsblad till blivande Ingelstorpelever” via länkarna nedan.

För dig som önskar ta med husdjur till skolan finns regler och ansökan nedan. Viktigt att dessa lämnas in så snart möjligt för att ”rätt” internatboende.

Svarsformulär angående boende, kost och hälsa
Boendeavtal_2016
Ordningsregler för Ingelstorp- och Helgesbogymnasiets elevinternat
Ansökan djur på internat 2016
Regler för djur på internat 2016
Frånvarorapport, kostreducering-2016-2017