Elevhälsoteam

Hälsa, välbefinnande och lärande går hand i hand. Elevhälsoteamet här på Naturbruksgymnasiet Kalmar har till uppgift att tillsammans med er elever och all personal skapa goda lärmiljöer, som främjar hälsa, utveckling och lärande. Vi i elevhälsoteamet arbetar hälsofrämjande och förebyggande och när så behövs stödjande och åtgärdande.

Välbefinnande och  en positiv och utvecklande lärmiljö har sin utgångspunkt i trygghet, studiero och känslan av sammanhang. Under läsåret 2016/2017 har vi i elevhälsoteamet valt att arbeta extra med:

  • hur vi på skolan arbetar för att främja närvaro och förebygga frånvaro,
  • hur vi tillsammans skapar trygghet och studiero och
  • hur vi på skolan, i lärsituationer använder och genomför extra anpassningar och särskilt stöd.

I elevhälsoteamet på Ingelstorp – och Helgesbogymnasiet ingår och arbetar: rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog/speciallärare, studie – och yrkesvägledare och internatansvarig.

Rektor
Tova Johansson
Tel: 0766-415801
E-post: tova.johansson@ingelstorp.nu

Skolsköterska
Karin Gidlöv
Tel: 0766-415807
E-post:  karin.gidlov@ingelstorp.nu

Mottagningstiden är:
Måndag
kl 08.00-16.00
Torsdag ojämna veckor
kl 08:00-12:00

Tidsbeställning övrig tid.

Kurator
Johan Nesta
Tel: 0738-510223
E-post: johan.nesta@ingelstorp.nu

Specialpedagog
Åsa Schmähl Bolmvall
Tel: 0766-415823
E-post: asa.schmahl-bolmvall@ingelstorp.nu

Studie – och yrkesvägledare
Mona Hallström
Tel: 0766-415827
E-post: mona.hallstrom@ingelstorp.nu

Internatföreståndare
Karina Kudla Johansson
Tel: 0766-415806
E-post: karina.kudlajohansson@ingelstorp.nu

eht
Karin Gidlöv, Mona Hallström, Tova Johansson, Karina Kudla Johansson,
Åsa Schmähl Bolmvall, Johan Nesta