Busskort/Terminskort

Elev som har minst 6 km färdväg mellan hemmet och skolan har rätt till busskort (terminskort).

Vad behöver du göra för att erhålla busskort?

Fyll i blanketten ”Ansökan om terminskort” och lämna den till skolans expedition.

Ansökan om terminskort
Busstider till/från Ingelstorp

i-torp_hbo_busskort