Elev/föräldrainfo

Funderar du på att börja studera hos oss?

Naturbruksgymnasiet Kalmar är ett naturbruksgymnasium strax utanför Smedby 12 minuter från Kalmar och 20 minuter från Öland. Hos oss finns goda förutsättningar för en lärorik och rolig studietid.

På skolan går ca 130 elever och har ca 35 personer anställda. Det är en vuxentät skola där både lärare och instruktörer arbetar nära eleverna. För att göra det möjligt att se varje enskild elev, att hålla ett bra klassrumsklimat och därmed också hög kvalitet på undervisningen har vi aldrig mer än 24 elever i en klass. Utöver det är vi också i halvklass i flera kurser. På elevernas schema förekommer det i princip aldrig håltimmar vilket beror på att en mycket stor del av kurserna är schemalagda och lärarledda.

De flesta av eleverna bor på skolans internat. På internatet finns kvällspersonal och nattjour. Vi försöker anpassa skolvecka så gott det går efter elevernas önskemål och för de elever som har lång resväg. Det innebär bl.a.  att elever som bor på skolan kan komma redan på söndag em. Lektionerna startar 08.10 på måndagar och slutar till lunch eller på eftermiddagen på fredagar.

En del elever bor hemma och dagpendlar. Bussförbindelserna till Kalmar är täta.

vyskola_blur_670_200