Sommartider

Bemanningen på Ingelstorp- och Helgesbogymnasiet sommaren 2016

v. 26: expedition + rektor
v. 27: rektor
v. 28 – 31: expedition stängd. Rektor kan kontaktas via e-post tova.johansson@ingelstorp.nu
v. 32: expedition + rektor
v. 33: personal på plats, HT-16 börjar